JRP/304/2012

Opracowanie wniosku umożliwiającego pozyskanie dofinansowania w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW w ramach Programu pt.: Efektywne wykorzystanie energii Część 2) Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw dla zadania pn. „Modernizacja 75 szt taboru typu 105N oraz zakup 30 szt nowego środka transportowego” planowanych do wykonania w ramach Projektu pn.: Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2012-03-14
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2012-03-14
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2012-03-29

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Dorota Osadnik
  • Data udostępnienia: 14.03.2012
  • Data ostatniej modyfikacji: 7.05.2012
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies