UE/ZUR/453/2012

Zakup obręczy kół do wagonów tramwajowych typu 105 N, o parametrach: ø 664/ø 540×93mm – dotyczy Modernizacji 30 wagonów typu 105N związanych z projektem nr POIS.07.03.00-00-012/11 pn.: Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Ogłoszenie przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

Postępowanie zostało unieważnione.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-07-24
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-07-24
» Rysunek nr 1 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-07-24
» Informacja dla wykonawców - przedłużenie terminu składania ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-08-06
» Infromacja o unieważnieniu postępowania dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-09-04

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 24.07.2012
  • Data ostatniej modyfikacji: 11.09.2012
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies