UE/ZUR/557/2012

Dostawa piktogramów i tabliczki informacyjnej UE – dotyczy modernizacji wagonów 105N w ramach Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszą”.

Ogłoszenie przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

Postępowanie zostało unieważnione.
Zamawiający informuje, że w najbliższym czasie zostanie wszczęte kolejne postępowanie obejmujące swoim zakresem przedmiot zamówienia.


 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-08-17
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-08-17
» Informacja o unieważnieniu postępowania dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-09-06

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Urszula Nawrot
  • Data udostępnienia: 17.08.2012
  • Data ostatniej modyfikacji: 10.09.2012
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies