II/646/2012

Opracowanie dokumentacji projektowej podłączenia wody i odprowadzenia ścieków do zbiornika nieczystości ciekłych wraz zwykonaniem robót budowlanych oraz dostawa i montaż kontenera socjalnego na pętli Będzińskiej w Sosnowcu.

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego zostaje unieważnione.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-10-29
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-10-29
» Załaczniki do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-10-29
» WZÓR UMOWY dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-10-29
» Opis Przedmiotu Zamówienia dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-10-29
» Harmonogram rzeczowo-finansowy dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-10-29
» Załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia - RPWiK dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-10-29

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Urszula Nawrot
  • Data udostępnienia: 29.10.2012
  • Data ostatniej modyfikacji: 28.12.2012
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies