II/485/2013

„Termomodernizacja budynku hali wozowni i remontowej z zapleczem socjalnym, zlokalizowanej w Bytomiu, ul. Drzewna 2”

 

Załączniki

» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-10-04
» Dokumentacja projektowa dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-10-04
» Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-10-10
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-10-14
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-10-16
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-10-31

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 9.10.2013
  • Data ostatniej modyfikacji: 5.11.2013
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies