UE/JRP/273/2012

Działania promocyjne i informacyjne związane z realizowanym przez Tramwaje Śląskie S.A. Projektem pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – przeprowadzenie eventu promocyjno – informacyjnego związanego z zakończeniem zadania nr 15 pn.: „Przebudowa torowiska wzdłuż ul. Świętochłowickiej i Łagiewnickiej na odcinku od granic miasta Świętochłowice do Zamłynia w Bytomiu” w ramach festynu organizowanego dla mieszkańców przez Stowarzyszenie Aktywne Łagiewniki w Parku Amendy w Bytomiu – Łagiewnikach.

Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Postępowanie zakończone.

Wybrany Wykonawca:

“Yanaka Vision” Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 11 A

41-400 Mysłowice

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2014-06-11
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2014-06-11
» Odpowiedzi na pytania Wykonawcy dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2014-06-13
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2014-06-23
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2014-07-15

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Dorota Osadnik
  • Data udostępnienia: 11.06.2014
  • Data ostatniej modyfikacji: 15.07.2014
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies