UE/JRP/282/2014

„Modernizacja sieci trakcyjnej w Katowicach na odcinku od ul. Staszica do Pętli Zawodzie” (zadanie nr 40) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II”, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”

Postępowanie zostało unieważnione.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-06-25
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-06-25
» Dokumentacja techniczna dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-06-25
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-07-28
» Informacja o unieważnieniu postępowania dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-09-16

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 25.06.2014
  • Data ostatniej modyfikacji: 18.09.2014
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies