UE/JRP/366/2014

Modernizacja torowiska tramwajowego w ciągu ul. 3 Maja w Sosnowcu. Etap II na odcinku od ul. Małachowskiego do ul. Piłsudskiego” w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap II”, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-10-14
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-10-14
» Specyfikacja techniczna - MZZL dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-10-14
» Przedmiar - MZZL dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-10-14
» Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-10-14
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-11-18
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-11-18
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-12-11

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 14.10.2014
  • Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2015
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies