UE/JRP/273/2012

Działania promocyjne i informacyjne związane z realizowanym przez Tramwaje Śląskie S.A. Projektem pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11-00 współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – dostawa gadżetów.

Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Uwaga!
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Postępowanie zakończone.

Wybrany Wykonawca:

“.bringMore advertising” Włodzimierz Rajczy

ul. A. Krajowej 9A

41-506 Chorzów

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2015-03-17
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2015-03-17
» Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2015-03-17
» Odpowiedź na pytanie Wykonawcy dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2015-03-19
» Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2015-03-23
» Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 3 dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2015-03-24
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2015-04-03
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2015-04-24

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Dorota Osadnik
  • Data udostępnienia: 17.03.2015
  • Data ostatniej modyfikacji: 24.04.2015
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies