II/152/2016

Realizacja zadania inwestycyjnego w systemie „projektuj i buduj” pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Chorzowskiej w Katowicach od skrzyżowania z ul. Dębową do Wesołego Miasteczka”

Ogłoszenie zostało przekazane również do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Postępowanie zakończone.

Wybrany Wykonawca:

Konsorcjum firm:

NDI SA

ul. Powstańców Warszawy 19

81-718 Sopot

oraz

NDI Sp. z o.o.

ul. Powstańców Warszawy 19

81-718 Sopot

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Dorota Bochnia, dnia: 2016-04-06
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Dorota Bochnia, dnia: 2016-04-06
» Odpowiedź na pytanie Wykonawcy dodano przez: Dorota Bochnia, dnia: 2016-04-08
» Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej dodano przez: Dorota Bochnia, dnia: 2016-04-12
» Zmiana terminu składania i otwarcia ofert dodano przez: Dorota Bochnia, dnia: 2016-04-18
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dodano przez: Dorota Bochnia, dnia: 2016-04-18
» zmiana terminu składania i otwarcia ofert 2 dodano przez: Dorota Bochnia, dnia: 2016-05-06
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 dodano przez: Dorota Bochnia, dnia: 2016-05-06
» Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 2 dodano przez: Dorota Bochnia, dnia: 2016-05-12
» Program funkcjonalno-użytkowy dodano przez: Dorota Bochnia, dnia: 2016-05-12
» Wytyczne dla projektantów dodano przez: Dorota Bochnia, dnia: 2016-05-12
» dodano przez: Dorota Bochnia, dnia: 2016-05-12
» zmiana terminu składania i otwarcia ofert 3 dodano przez: Dorota Bochnia, dnia: 2016-05-16
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 dodano przez: Dorota Bochnia, dnia: 2016-05-16
» Odpowiedzi na pytania Wykonawców 3 dodano przez: Dorota Bochnia, dnia: 2016-05-18
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dodano przez: Dorota Bochnia, dnia: 2016-07-14

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Dorota Bochnia
  • Data udostępnienia: 6.04.2016
  • Data ostatniej modyfikacji: 1.08.2016
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies