II/250/2016

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa torowiska w ciągu
ul. Wolności w Zabrzu:
etap I: od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Miarki;
etap II: od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Kondratowicza”.

Ogłoszenie zostało przekazane również do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Postępowanie zakończone.

Wybrany Wykonawca:

WYG International Sp. z o.o.

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7

02-366 Warszawa

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2016-04-12
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2016-04-12
» Odpowiedzi na pytania Wykonawcy dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2016-04-20
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyna dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2016-05-25

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Dorota Osadnik
  • Data udostępnienia: 12.04.2016
  • Data ostatniej modyfikacji: 30.06.2016
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies