UE/JRP/B/367/2017

„Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Bytomskiej w Świętochłowicach, od skrzyżowania z ul. Chorzowską do skrzyżowania z ul. Krasickiego” – zadanie nr 5.4 w ramach realizacji Projektu: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”- Etap I, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-07-28
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-07-28
» Dokumentacja projektowa dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-07-28
» Formularze w wersji edytowalnej wraz z ESPD (JEDZ) dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-07-28
» Zmiana terminu składania i otwarcia ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-08-31
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-08-31
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DzUUE dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-09-05
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-09-13
» Załączniki do odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-09-13
» Informacja z otwarcia ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-09-20
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-11-08
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-07-12

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 28.07.2017
  • Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2018
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies