WR/521/2011

Usługa ochrony mienia wraz z obsługą portierni we wszystkich Komórkach organizacyjnych Spółki

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone w formie przetargu pisemnego zostaje unieważnione

z uwagi na wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2011-11-16
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2011-11-16
» Odpowiedzi na pytania wykonawcy_I dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2011-11-21
» Odpowiedzi na pytania II dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2011-11-25
» Informacja o unieważnieniu postępowania dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2011-12-09

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Urszula Nawrot
  • Data udostępnienia: 16.11.2011
  • Data ostatniej modyfikacji: 3.01.2012
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies