II/389/2012

Modernizacja kanałów rewizyjnych w R-2 Katowice.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-04-24
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-04-24
» Kanały rewizyjne - opis dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-04-24
» Przedmiar wymiana oświetlenia dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-04-24
» Przedmiar Kanały dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-04-24
» T_1_Sytuacja dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-04-24
» T_2_Przekrój poprzeczny dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-04-24
» T_3_Przekrój poprzeczny dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-04-24
» T_4_Zamocowanie płytki dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-04-24
» T_5_Zamocowanie szyny dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-04-24
» T_6_Styk przejściowy dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-04-24
» T_7_Pompa do odpompowania wody dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-04-24
» T_8_ Rozmieszczenie lamp gniazdek i kanałów nawiewnych dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-04-24
» T_9_Ogrzewanie kanałów dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-04-24
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-05-11
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-06-12
» Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-08-17

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Urszula Nawrot
  • Data udostępnienia: 24.04.2012
  • Data ostatniej modyfikacji: 17.08.2012
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies