UE/ZUR/497/2012

Dostawa cięgien hamulca szczękowego ze sworzniem końcówki – dotyczy modernizacji wagonów 105N w ramach Projektu pn.: “Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Ogłoszenie przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

Postępowanie zostało unieważnione.
Zamawiający informuje, że w najbliższym czasie zostanie wszczęte kolejne postępowanie obejmujące swoim zakresem przedmiot zamówienia.

 

Załączniki

» Ogłoszenia o zamówieniu sektorowym dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-07-26
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-07-26
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-08-30
» Informacja o unieważnieniu postępowania dodano przez: Urszula Nawrot, dnia: 2012-09-11

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Urszula Nawrot
  • Data udostępnienia: 26.07.2012
  • Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2012
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies