UE/JRP/655/2012

„Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Armii Krajowej od ul. Gałeczki do ul. Dąbrowskiego w Chorzowie” (zadanie nr 12), „Modernizacja torowiska na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do granic miasta Świętochłowice w Chorzowie” (zadanie nr 14), w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzUUE dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-10
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-10
» Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-10
» Dokumentacja techniczna Zadanie nr 12 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-10
» Dokumentacja techniczna Zadanie nr 14 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-10
» Przedmiar dodatkowe pozycje zadanie 12 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-10
» Przedmiar dodatkowe pozycje zadanie 14 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-10
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-23
» Specyfikacja techniczna - Zadanie 12 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-27
» Zaktualizowany Przedmiar dodatkowe pozycje - Zadanie 14 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-27
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-28
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 3 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-12-12
» Zaktualizowany Przedmiar dodatkowe pozycje - Zadanie 12 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-12-12
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-02-07
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-03-15

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 10.11.2012
  • Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2013
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies