UE/JRP/494/2012

„Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach.”
Obejmująca:

- Modernizację torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Obrońców Westerplatte wraz z przebudową sieci trakcyjnej” (zadanie nr 38), w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- Modernizację ulicy Obrońców Westerplatte w Katowicach na odcinku wspólnym z torowiskiem wraz ze skrzyżowaniem ul. Gen. Hallera i J. Korczaka, dla zadania inwestycyjnego miasta: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzUUE dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-02-21
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-02-21
» Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-02-21
» Projekt budowlany dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-02-21
» Projekt wykonawczy dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-02-21
» Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-02-21
» Przedmiary robót dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-02-21
» Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór pokrywy włazów kanałowych dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-03-04
» Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-03-11
» Sprostowanie ogloszenia o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-03-11
» Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w DzUUE dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-03-14
» Odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_1 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-03-25
» Szczegol_wykonania_petli_1 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-03-25
» szczegol_wykonania_petli_2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-03-25
» Odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-03-26
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 3 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-03-27
» Zestawienie_montazowe dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-03-27
» Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej po modyfikacji z dnia 11.03.2013 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-03-27
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-05-15

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 21.02.2013
  • Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2013
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies