UE/JRP/302/2014

„Przebudowa pętli tramwajowej Rynek – Wolności w Chorzowie” (zadanie nr 60) w ramach zadania realizowanego wspólnie z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Chorzowie pn. „Budowa centrum przesiadkowego autobusowo – tramwajowego w rejonie ul. Katowickiej i Rynek wraz z odcinkiem od ul. Szabatowskiego do ul. Chopina w Chorzowie – Etap I – przebudowa urządzeń kolidujących z inwestycją i budowa sygnalizacji świetlnych i oświetlenia”. Zadanie jest związane z realizacją Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II”, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-06-25
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-06-25
» Dokumentacja - Zakres Tramwaje Śląskie S.A dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-06-25
» Dokumentacja - Zakres MZUiM Chorzów dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-06-25
» Odpowiedzi_na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-07-28
» Zaktualizowany Przedmiar sygnalizacja swietlna dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-07-28
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-07-30
» Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-07-30
» Odpowiedzi_na pytania wykonawców 3 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-07-30
» Rys. nr 1a - Plan sytuacyjny dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-07-30
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-09-16

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 25.06.2014
  • Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2014
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies