UE/JRP/415/2014

„Modernizacja sieci trakcyjnej w Katowicach na odcinku od ul. Staszica do Pętli Zawodzie” (zadanie nr 40) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II”, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”

Uwaga!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-09-18
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-09-18
» Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-09-18
» Dokumentacja techniczna dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-09-18
» Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-09-23
» Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-10-24
» Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu_2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-10-24
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-10-29
» Przedmiar_pozycje_2.27_2.32 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-10-29
» Przedmiar_pozycje_uzupelniajace_zad_40_2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-10-29
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-12-04

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 18.09.2014
  • Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2015
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies