UE/JRP/273/2012, UE/JRP/260/2015

Działania promocyjne i informacyjne związane z realizowanym przez Tramwaje Śląskie S.A. Projektem pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w związku z umową o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-012/11-00 oraz umową nr POIS.07.03.00-00-038/13 – dostawa gadżetów.

Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Postępowanie zakończone.

Wybrany Wykonawca dla części 1 i części 2:

“RoMedia – Art” Barbara Radoszewska, Karol Ziemiec Sp. j.

ul. Jordana 25

40-056 Katowice

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2015-11-18
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2015-11-18
» Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2015-11-19
» Odpowiedź na pytanie Wykonawcy wraz z modyfikacją SIWZ dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2015-11-20
» Odpowiedź na pytanie Wykonawcy dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2015-11-24
» Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 3 dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2015-11-25
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2015-12-03

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Dorota Osadnik
  • Data udostępnienia: 18.11.2015
  • Data ostatniej modyfikacji: 16.12.2015
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies