UE/JRP/B/372/2017

„Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Julka w Zabrzu wraz z torowiskiem do przejazdu przez ul. Stara Cynkownia w Bytomiu” – zadanie nr 6.3
w ramach realizacji Projektu: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”- Etap I, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-07-29
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-07-29
» Dokumentacja projektowa dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-07-29
» Formularze w wersji edytowalnej wraz z ESPD (JEDZ) dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-07-29
» Informacja o zmianie terminu składania ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-09-05
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-09-05
» Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia opublikowane w DzUUE dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-09-07
» Informacja o zmianie terminu składania ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-10-04
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-10-04
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DzUUE dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-10-06
» Odpowiedzi na pytania wykonawców wraz z modyfikacją SIWZ dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-10-09
» Załączniki do odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-10-09
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-10-09
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 opublikowane w DzUUE dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-10-12
» Informacja z otwarcia ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-10-27
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-12-14
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-07-12

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 29.07.2017
  • Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2018
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies