UE/JRP/B/387/2017

„Przebudowa torowiska tramwajowego w Bytomiu w ul. Katowickiej na odcinku od Pl. Sikorskiego do ul. Siemianowickiej (dobudowa drugiego toru)” – zad. nr 7.2
w ramach realizacji Projektu: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”- Etap I, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-08-02
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-08-02
» Dokumentacja projektowa dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-08-02
» Formularze w wersji edytowalnej wraz z ESPD (JEDZ) dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-08-02
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-08-17
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DzUUE dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-08-18
» Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-08-25
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-08-25
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DzUUE dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-08-29
» Informacja o zmianie terminu składania ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-09-07
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-09-07
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DzUUE dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-09-11
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-09-12
» Załączniki do odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-09-12
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-09-15
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DzUUE dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-09-19
» Informacja o zmianie terminu składania ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-09-21
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-09-21
» Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-09-22
» Skorygowany Formularz ofertowy dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-09-22
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DzUUE dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-09-25
» Informacja z otwarcia ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-10-02
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-11-15
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-07-12

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 2.08.2017
  • Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2018
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies