UE/JRP/B/230/2018

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań objętych Projektem pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Załączniki

» Zapytanie ofertowe dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-07-05
» Formularze w wersji edytowlanej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-07-05
» Tabela pomocnicza Excel dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-07-05
» Harmonogram - uzpełnienie odpowiedzi na pytania dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-07-19
» Informacja dotycząca złożonych ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-07-30
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-08-29

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 5.07.2018
  • Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2018
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies