UE/JRP/371/2012

„Modernizacja 45 sztuk taboru typu 105Na” w ramach realizacji Projektu „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIŚ.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-04-20
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-04-20
» Ogłoszenie dodatkowych informacji - sprostowanie dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-04-24
» Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-10
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-16
» Odpowiedzi na pytania wykonawców2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-18
» Odpowiedzi na pytania wykonawców3 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-18
» Odpowiedzi na pytania wykonawców4 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-25
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-06-22
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-03-15

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 20.04.2012
  • Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2013
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies