UE/JRP/390/2012

Inżynier Kontraktu dla zadań inwestycyjnych objętych Projektem pn.: Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-04-30
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-04-30
» Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-10
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-16
» Odpowiedzi na pytania wykonawców2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-18
» Odpowiedź na pytania wykonawców3 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-25
» Odpowiedzi na pytania wykonawców4 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-06-01
» Wzór umowy na roboty budowlane dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-06-01
» Odpowiedzi na pytania wykonawców5 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-06-06
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-07-23
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-03-15

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 30.04.2012
  • Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2013
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies