UE/ZUR/588/2012

„Naprawa, konserwacja podzespołów oraz modernizacja pudeł wagonów 105N” – dotyczy modernizacji wagonów 105N w ramach Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.”
Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części:
1) Modernizacja pudeł wagonów 105N.
2) Usługi w zakresie napraw i konserwacji poszczególnych części pojazdów – mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń z części tramwajowych oraz z konstrukcji wagonów (śrutowanie).
3) Gumowanie cewek hamulców szynowych.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-09-07
» Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-09-12
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-09-12
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-09-24
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części nr 1 i 3 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-10-29
» Informacja o unieważnieniu postępowania dla części nr 2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-10-29
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-03-15

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 7.09.2012
  • Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2013
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies