UE/JRP/423/2012

„Modernizacja torowiska tramwajowego w Katowicach od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim” (zadanie nr 1), „Modernizacja torowiska na odcinku od przystanku Chorzów AKS do przystanku Chorzów Chopina” (zadanie nr 8), „Modernizacja torowiska na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach” (zadanie nr 37), w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzUUE dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-10-26
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-10-26
» Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-10-26
» Dokumentacja techniczna Zadanie nr 1 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-10-26
» Dokumentacja techniczna Zadanie nr 8 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-10-26
» Dokumentacja techniczna Zadanie nr 37 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-10-26
» Przedmiar dodatkowe pozycje dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-10-26
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-21
» Przedmiar dodatkowe pozycje - Zadanie 1,8,37 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-21
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-27
» Uzupełnienie PW - rysunki dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-27
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 3 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-28
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-01-16
» Sprostowanie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-01-31
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-03-15

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 26.10.2012
  • Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2013
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies