UE/JRP/343/2013

„Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej (zadanie nr 3), Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie (zadanie nr 4) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-05-15
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-05-15
» Dokumentacja projektowa - Zadanie nr 3 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-05-15
» Dokumentacja projektowa - Zadanie nr 4 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-05-15
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-06-17
» Zaktualizowany przedmiar dodatkowe pozycje - Zadanie 3 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-06-17
» Zaktualizowany Przedmiar dodatkowe pozycje - Zadanie 4 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-06-17
» Sygnalizacja Świetlna Część Programowo-Ruchowa - Zadanie 4 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-06-17
» Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-06-17
» Informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-06-21
» Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w DzUUE dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-06-25
» Odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-06-26
» Zad_3_Czasowa_organizacja_ruchu_i_warunki_techniczne dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-06-26
» Zasady_promocji_POIiS dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-06-26
» Odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_3 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-07-02
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 4 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-07-04
» Zad_3_Czasowa_organizacja_ruchu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-07-04
» Zad_3_PW_Cz_drogowa_Plan_sytuacyjny dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-07-04
» Zad_3_PW_Cz_drogowa_Profil_podluzny dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-07-04
» Zad_3_PW_Cz_drogowa_Przekroje_typowe dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-07-04
» Pełna treść odwołania dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-07-09
» Załączniki do odwołania dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-07-09
» Sprostowanie ogloszenia opublikowane w DzUUE 2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-07-11
» Odpowiedź na odwołanie - uznanie odwołania dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-07-12
» Informacja o umorzeniu postępowania odwoławczego dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-07-24
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-09-16

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 15.05.2013
  • Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2013
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies