UE/JRP/218/2014

„Modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 7 na odcinku od Piaśnik do Bytomia Łagiewnik” (zadanie nr 17), „Modernizacja torowiska tramwajowego w ciągu ul. Katowickiej i Jagiellońskiej w Bytomiu na odcinku od Placu Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Moniuszki (zadanie nr 18) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II”, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”

Uwaga zmiana terminu składania i otwarcia ofert

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-06-03
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-06-03
» Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-06-03
» Dokumentacja - Zadanie nr 17 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-06-03
» Dokumentacja - Zadanie nr 18 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-06-03
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-07-04
» Dokumentacja uzupełnienie dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-07-04
» Zmiana terminu składania i otwarcia ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-07-10
» Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-07-10
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-07-15
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 3 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-07-17
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-08-26

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 3.06.2014
  • Data ostatniej modyfikacji: 18.09.2014
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies