UE/JRP/373/2014

„Modernizacja połączenia tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i ul. 3 Maja w Sosnowcu (zadanie nr 31), Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. J. Piłsudskiego i H. Sienkiewicza w Sosnowcu na odcinku od skrzyżowania z ul. 3 Maja do Ronda Gierka (zadanie nr 32), Przebudowa węzła rozjazdowego w Sosnowcu na skrzyżowaniu ul. Małachowskiego i 3 Maja (zadanie nr 33) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II”, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Uwaga!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-10-03
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-10-03
» Dokumentacja - Zadanie nr 31 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-10-03
» Dokumentacja - Zadanie nr 32 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-10-03
» Dokumentacja - Zadanie nr 33 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-10-03
» Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-11-07
» Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-11-07
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-11-19
» Dokumentacja uzupelnienie dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-11-19
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2015-02-02

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 3.10.2014
  • Data ostatniej modyfikacji: 25.02.2015
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies