UE/JRP/B/400/2018

„Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Zabrzu, wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i ul. Religi od
ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Stalmacha wraz z odgałęzieniami – zadanie nr 6.1 w ramach realizacji Projektu: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Uwaga

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-07-31
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-07-31
» Formularze w wersji edytowalnej wraz z ESPD dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-07-31
» Projekt budowlano - wykonawczy dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-07-31
» Przedmiary dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-07-31
» STWiORB dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-07-31
» Przedmiar pozycje uzupełniające dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-07-31
» TABELA RÓWNOWAŻNOSCI dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-07-31
» Zmiana terminu składania i otwarcia ofert dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-08-30
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-08-30
» Sprostowanie ogłoszenia opublikowane w DzUUE dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-09-01
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-09-06
» Zmodyfikowany formularz ofertowy dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-09-06
» Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 2 dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-09-18
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-09-18
» Sprostowanie ogłoszenia opublikowane w DzUUE dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-09-21
» Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 3 dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-09-21
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-09-21
» Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - poprawny plik dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-09-24
» Sprostowanie ogłoszenia opublikowane w DzUUE dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-09-27
» Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 4 dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-11-19
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-11-19
» Sprostowanie ogłoszenia opublikowane w DzUUE 4 dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-11-21
» Odpowiedzi na pytania wykonwaców 2 dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-11-26
» Załączniki do odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 26.11.2018r. dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-11-26
» Informacja z otwarcia ofert dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2018-12-10
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2019-01-22
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2019-03-04

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Dorota Osadnik
  • Data udostępnienia: 31.07.2018
  • Data ostatniej modyfikacji: 4.03.2019
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies