UE/JRP/B/497/2018

„Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego w ciągu ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej od skrzyżowania ul. Piłsudskiego i ul. Kasprzaka do skrzyżowania ul. Kasprzaka i ul. Zaplecze” – zadanie nr 2.7
w ramach realizacji Projektu pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Uwaga

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-08-30
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-08-30
» Formularze w wersji edytowalnej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-08-30
» Dokumentacja projektowa dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-08-30
» Zmiana terminu składania i otwarcia ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-10-04
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-10-04
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DzUUE dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-10-06
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-10-12
» Załącznik do odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 12.10.2018r. dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-10-12
» Zmiana terminu składania i otwarcia ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-10-18
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-10-18
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DZUUE 2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-10-22
» Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 3 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-10-30
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-10-30
» Odpowiedzi na pytania wykonawcow 2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-10-30
» Zalaczniki do odpowiedzi z dnia 30.10.2018 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-10-30
» Odpowiedzi na pytania wykonawcow 3 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-10-31
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 4 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-11-02
» Zaktualizowany przedmiar z dnia 02.11.2018r. dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-11-02
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DzUUE dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-11-05
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 5 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-11-07
» Informacja z otwarcia ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-11-14
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-12-20
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2019-01-25

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 30.08.2018
  • Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2019
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies