UE/JRP/B/501/2018

„Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Małobądzkiej w Będzinie na odcinku od Ronda Czeladzkiego do granicy z Sosnowcem” (zadanie nr 2.1)
oraz
„Przebudowa infrastruktury tramwajowej od granicy z Będzinem do pętli “Będzińska” w Sosnowcu. Przebudowa pętli “Będzińska” w Sosnowcu wraz z rozjazdami tramwajowymi oraz przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Będzińskiej na odcinku od ul. Zagłębia Dąbrowskiego do ul. Staropogońskiej” (zadanie nr 2.2)
w ramach realizacji Projektu pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Uwaga

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-08-30
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-08-30
» Formularze w wersji edytowalnej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-08-30
» Dokumentacja projektowa zadanie 2.1 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-08-30
» Dokumentacja projektowa zadanie 2.2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-08-30
» Zmiana terminu składania i otwarcia ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-10-04
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-10-04
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-10-05
» Załączniki do odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 05.10.2018 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-10-05
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DzUUE dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-10-06
» Informacja z otwarcia ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-10-17
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-12-05
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2019-01-07

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 30.08.2018
  • Data ostatniej modyfikacji: 7.01.2019
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies