UE/ZUR/590/2012

„Dostawa aparatury i akcesoriów elektrycznych wagonu 105N” – dotyczy modernizacji wagonów 105N w ramach Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Zamawiający podzielił zamówienie na 11 części:
1) Dostawa zewnętrznych sygnalizatorów dźwięku.
2) Dostawa zewnętrznych sygnalizatorów dźwięku do jazdy manewrowej.
3) Dostawa odłączników nożowych OLT 198.
4) Dostawa przewodów międzywagonowych (wiązki i gniazda).
5) Dostawa lamp oświetlenia przedziału pasażerskiego.
6) Dostawa nagrzewnic tramwajowych ogrzewania wnętrza wagonu.
7) Dostawa akcesoriów oświetleniowych oraz hamulca bezpieczeństwa.
8) Dostawa wewnętrznych przycisków pasażerskich.
9) Dostawa zewnętrznych przycisków pasażerskich.
10) Dostawa akumulatorowych baterii zasadowo – niklowo – kadmowych.

Część 11 (Akcesoria i przewody elektryczne) zostanie ogłoszona w odrębnym postępowaniu, w terminie późniejszym.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2012-09-14
» Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2012-09-19
» Odpowiedzi na pytania wykonawców_I dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2012-10-10
» Odpowiedź na pytanie wykonawcy II dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2012-10-16
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 2 i 6 dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2012-10-31
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano przez: Dorota Osadnik, dnia: 2013-03-29

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Dorota Osadnik
  • Data udostępnienia: 14.09.2012
  • Data ostatniej modyfikacji: 29.03.2013
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies