UE/JRP/495/2012

„Modernizacja torowiska w ul. Wolności od ul. Kondratowicza do granicy z Gliwicami” (zadanie nr 50) w Zabrzu, „Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja w Zabrzu”(zadanie 51), w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

UWAGA
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

 

Załączniki

» Ogłoszenie opublikowane w DzUUE dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-10-13
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-10-13
» Dokumentacja techniczna Zadanie nr 50 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-10-13
» Dokumentacja techniczna Zadanie nr 51 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-10-13
» Przedmiar dodatkowe pozycje dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-10-15
» Dotyczy Zadania nr 51 - Projekt Organizacji Ruchu - Rys.18 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-10-15
» Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-10-22
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-16
» Rysunki dotyczące odpowiedzi na pytanie 1 z dnia 16.11.2012 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-16
» Informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-19
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-21
» Zaktualizowane przedmiary robót dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-21
» Rysunki (sieć_gazowa) - Zadanie 51 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-21
» Zaktualizowane Specyfikacje techniczne dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-21
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 3 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-22
» Rysunki branży sanitarnej - Zadanie 50 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-22
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-01-11
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-03-15

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 13.10.2012
  • Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2013
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies