UE/JRP/253/2011

Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z doprojektowaniem części linii tramwajowej dla inwestycji pn.: “Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Świętochłowickiej i Łagiewnickiej na odcinku od granic miasta ze Świętochłowicami do Zamłynia w Bytomiu” realizowanego w ramach Projektu nr POIiŚ 7.3-14 pn.: “Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do dofinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Postępowanie zakończone.

Wybrany wykonawca:

“Progreg” Sp. z o.o.

ul. Dekarzy 7C

30-414 Kraków

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2011-04-12
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2011-04-12
» Projekt budowlany - część sieciowa dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2011-04-12
» Projekt budowlany - część torowa dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2011-04-12
» Projekt wykonawczy - część sieciowa dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2011-04-12
» Projekt wykonawczy - część torowa 1 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2011-04-12
» Projekt wykonawczy - część torowa 2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2011-04-12
» Odpowiedź na pytanie wykonawcy oraz zmiana SIWZ dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2011-04-21

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 12.04.2011
  • Data ostatniej modyfikacji: 9.06.2011
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies