UE/JRP/492/2012

„Przejazdy na terenie miasta Ruda Śląska: przy pętli w Chebziu (100 m); w ul. Asfaltowej (20 m); w ul. Dworcowej (286 m); w ul. Droga do Lipin (20 m); w ul. Katowickiej (10 m)” (zadanie nr 53), „Modernizacja torowiska wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Rudzie Śląskiej” (zadanie nr 55), w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzUUE dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-10
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-10
» Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-10
» Dokumentacja techniczna Zadanie nr 53 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-10
» Dokumentacja techniczna Zadanie nr 55 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-10
» Przedmiar dodatkowe pozycje Zadanie 53,55 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-21
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-23
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-28
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 3 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-12-05
» PW Pas drogowy Zadanie 55 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-12-05
» Przedmiar Pas drogowy Zadanie 55 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-12-05
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 4 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-12-13
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-01-31
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-03-15

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 10.11.2012
  • Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2013
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies