UE/JRP/B/237/2017

„Budowa i modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej w ciągu ul. Piłsudskiego w Sosnowcu do drogi ekspresowej S86 – zadanie nr 3”
w ramach realizacji Projektu: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”- Etap I, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-06-13
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-06-13
» Dokumentacja projektowa dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-06-13
» Formularze w wersji edytowalnej wraz z ESPD (JEDZ) dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-06-13
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-07-17
» Akt odpowiedzi na pytania Wykonawców wraz z modyfikacją SIWZ dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-07-17
» Akt odpowiedzi na pytania Wykonawców 2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-07-17
» Przedmiar - roboty torowo-drogowe po zmianach 14 07 2017 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-07-17
» Karta charakterystyki - Mata IZO-AKU (2) dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-07-17
» SST Stabilizacja (2) dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-07-17
» Załącznik nr 1 - SST - Ułożenie mat wibroizolacyjnych dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-07-17
» Załącznik nr 3 - SST_scianki prefabrykowane L dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-07-17
» Załącznik nr 4 - Odpowiedz pismo UM WOZDiRD 31 03 2015 (2) dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-07-17
» Załącznik nr 5 1 - SST nawierzchnia betonowa dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-07-17
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DzUUE dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-07-21
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 3 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-07-27
» Załączniki do odpowiedzi na pytania wykonawców 3 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-07-27
» Informacja z otwarcia ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-08-03
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-09-07
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2017-10-13

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 13.06.2017
  • Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2017
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies