UE/JRP/B/126/2018

„Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej w ciągu ul. 3 Maja w Chorzowie”- zadanie nr 4 w ramach realizacji Projektu: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”- Etap I, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

W związku z dużym rozmiarem plików obejmujących dokumentację projektową poniżej udostępniono linki do pobrania poszczególnych jej części:

Projekt_budowlany

Projekt_wykonawczy

Przedmiary

STWIORB

Założenia realizacji

Geologia

Czasowa organizacja ruchu

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-03-01
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-03-01
» Formularze w wersji edytowlanej wraz z ESPD (JEDZ) dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-03-01
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-03-12
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 2 wraz z modyfikacją SIWZ dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-03-22
» Załączniki do odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-03-22
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-03-22
» Sprostowanie ogłoszenia opublikowane w DzUUE dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-03-26
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 3 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-03-30
» Załączniki do odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 30.03 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-03-30
» Informacja z otwarcia ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-04-10
» Sprostowanie informacji z otwarcia ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-04-12
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-07-13
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-07-25
» Załącznik do informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-07-25
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 05.10.2018r. dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-10-05
» Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 05.10.2018r. dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2018-10-05
» Informacja o unieważnieniu postępowania dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2019-01-08
» Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2019-01-25

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 1.03.2018
  • Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2019
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies