UE/JRP/493/2012

„Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Jagiellońskiej i Karola Miarki w Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjnej. (zadanie nr 13)”, „Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Świętochłowickiej i Łagiewnickiej na odcinku od granicy ze Świętochłowicami do Zamłynia w Bytomiu (zadanie nr 15)”,
w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzUUE dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-01-04
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-01-04
» Zadanie 13 - Projekt Budowlany dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-01-04
» Zadanie 13 - Projekt Wykonawczy dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-01-04
» Zadanie 15 - Część torowa dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-01-04
» Zadanie 15 - Część sieciowa dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-01-04
» Zadanie 15 - Przedmiary robót dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-01-04
» Przedmiar dodatkowe pozycje - Zadanie 13 i 15 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-01-04
» Zadanie 15 - Sieć trakcyjna - STWIORB dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-01-07
» Zadanie 15 - Sieć trakcyjna - Przedmiar dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-01-07
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-01-16
» Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-01-16
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-01-18
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 3 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-02-04
» Szczegóły wykonania wygrodzenia ochronnego dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-02-04
» Plan sytuacyjny 13-19 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-02-04
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 4 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-02-06
» Profile przykanalikow dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-02-07
» Rysunek łupiny dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-02-07
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 5 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-02-07
» Zadanie 13 - Zaktualizowany przedmiar droga dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-02-07
» Zadanie 15 - Sieć trakcyjna dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-02-07
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 6 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-02-08
» Przebudowa sieci wodociagowej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-02-08
» Zadanie 13 Przedmiary zaktualizowane dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-02-08
» Zaktualizowany Przedmiar dodatkowe pozycje Zadanie 13 i 15 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-02-08
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 7 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-02-08
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 8 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-02-11
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-04-04
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-04-26

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 4.01.2013
  • Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2013
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies