UE/JRP/422/2012

„Modernizacja torowiska na odcinku od Placu Wolności do Katowickiego Rynku. Przebudowa sieci trakcyjnej” w ramach realizacji Projektu: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-30
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-30
» Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-30
» Projekt budowlany PZT dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-30
» Projekt budowlany - Torowisko tramwajowe dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-30
» Projekt budowlany - Sieć trakcyjna z zasilaniem dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-30
» Projekt budowlany - Przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetlenia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-30
» Projekt budowlany - Przebudowa sieci teletechnicznej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-30
» Projekt budowlany - Odwodnienie dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-30
» Projekt budowlany - Kanalizacja ogólnospławna dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-30
» Projekt budowlany - Przebudowa sieci gazowej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-30
» Projekt budowlany - Przebudowa sieci wodociągowej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-30
» Projekt budowlany - Dokumentacja geotechniczna dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-30
» Projekt budowlany - Plan bioz dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-30
» Projekt wykonawczy - Plansza zbiorcza uzbrojenia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-30
» Projekt wykonawczy - PZT dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-30
» Projekt wykonawczy - Torowisko tramwajowe dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-30
» Projekt wykonawczy - Sieć trakcyjna z zasilaniem dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-30
» Projekt wykonawczy - Sieć elektroenergetyczna i oświetlenie dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-30
» Projekt wykonawczy - Sieć teletechniczna dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-30
» Projekt wykonawczy - Kabel światłowodowy w kanalizacji pierwotnej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-30
» Projekt wykonawczy - Odwodnienie dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-30
» Projekt wykonawczy - Kanalizacja ogólnospławna dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-30
» Projekt wykonawczy - Sieć gazowa dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-30
» Projekt wykonawczy - Sieć wodociągowa dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-30
» Projekt wykonawczy - STWIORB dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-30
» Przedmiar dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-30
» Przedmiar_2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-05-30
» Informacja dla wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-06-14
» Przedmiar_3 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-06-14
» Projekt wykonawczy - LCD dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-06-14
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-06-18
» Projekt wykonawczy - Projekt zieleni i elementów małej architektury dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-06-19
» Odpowiedzi na pytania wykonawców2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-06-19
» Odpowiedzi na pytania wykonawców3 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-06-26
» Odpowiedzi na pytania wykonawców4 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-06-27
» Pisma dotyczące pytania nr 2 w odpowiedziach na pytania wykonawców4 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-06-27
» Przedłużenie terminu składania ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-07-03
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 5 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-07-04
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 6 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-07-05
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 7 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-07-09
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 8 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-07-11
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 9 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-07-13
» Infromacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-08-14
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-03-15

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 30.05.2012
  • Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2013
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies