UE/JRP/598/2012

„Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego linii 15, 21, 24, 27 w ciągu ul. 3 Maja, CWK w Sosnowcu wraz z peronami”, „Modernizacja przejazdów na terenie Sosnowca: ul. 3 Maja, skrzyżowanie z ul. Parkową i ul. Mościckiego (zadanie nr 28)”, „Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ul. 3 Maja, od CWK do Pętli Zagórze (zadanie nr 29)”, w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

UWAGA
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzUUE dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-10-13
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-10-13
» Dokumentacja techniczna zadanie CWK wraz z peronami dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-10-13
» Dokumentacja techniczna Zadanie nr 28 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-10-13
» Dokumentacja techniczna Zadanie nr 29 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-10-13
» Przedmiar dodatkowe pozycje dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-10-15
» Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-10-22
» Sprostowanie SIWZ dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-10-30
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-10-31
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-13
» Projekt tymczasowej organizacji ruchu Zadanie 28 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-13
» Przedmiary zaktualizowane dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-13
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 3 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-16
» Informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-19
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 4 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-21
» Zaaktualizowane przedmiary robót wraz z listą dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-21
» Specyfikacja techniczna T.11.10.06 - Zadanie 29 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-21
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 5 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-22
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-01-08
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-03-15

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 13.10.2012
  • Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2013
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies