UE/JRP/79/2013

„Modernizacja torowisk tramwajowych na terenie Katowic i Sosnowca”

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-04-19
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-04-19
» Dokumentacja projektowa - Zadanie nr 20 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-04-19
» Dokumentacja projektowa - Zadanie nr 26 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-04-19
» Dokumentacja projektowa - Zadanie nr 27 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-04-19
» Dokumentacja projektowa - Zadanie nr 27a dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-04-19
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-05-09
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-05-17
» Zaktualizowany przedmiar robót - Zadanie 27 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-05-17
» Informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-05-27
» Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w DzUUE dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-05-29
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 3 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-06-03
» Zaktualizowane pozycje przedmiarowe dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-06-03
» Informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert 2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-06-10
» Sprostowanie ogloszenia o zamówieniu opublikowane w DzUUE 2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-06-13
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 4 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-06-14
» Uzupełnienie dokumentacji - Zadanie 20 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-06-14
» Uzupełnienie dokumentacji - Zadanie 26 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-06-14
» Uzupełnienie dokumentacji - Zadanie 27 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-06-14
» Uzupełnienie dokumentacji - Zadanie 27a dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-06-14
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 5 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-06-19
» Aktualizacja dokumentacji - Zadanie 27a dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-06-19
» Aktualizacja dokumentacji - Zadanie 27 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-06-19
» Aktualizacja dokumentacji - zadanie 26 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-06-19
» Uzupełnienie odpowiedzi nr 5 na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-06-20
» Sprostowanie przedmiaru dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-06-25
» Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-08-14

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 19.04.2013
  • Data ostatniej modyfikacji: 2.09.2013
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies