UE/JRP/217/2014

Zakup 12 wagonów tramwajowych z udziałem niskiej podłogi nie mniejszym niż 20% (zadanie nr 68) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II”, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-05-06
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-05-06
» Zalacznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-05-06
» Rysunek 1,2, 3 do Opisu przedmiotu zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-05-06
» Załącznik nr 7,8,9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-05-06
» Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-05-06
» Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-05-06
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-05-13
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-05-23
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 3 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-05-26
» Rysunek nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-05-26
» Rysunek nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-05-27
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 4 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-06-03
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 5 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-06-09
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 6 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-06-10
» Załacznik nr 7 do SIWZ - modyfikacja dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-06-10
» Załącznik nr 7 do SIWZ - modyfikacja - wersja edytowlana dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-06-10
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-07-16
» Ogloszenie o udzieleniu zamowienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2014-12-04

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 6.05.2014
  • Data ostatniej modyfikacji: 4.12.2014
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies