UE/JRP/424/2012

Zadanie pn. „Modernizacja torowiska w ulicach Powstańców Warszawskich i Moniuszki w Bytomiu (zadanie 5a), Modernizacja torowiska w ul. Katowickiej od ul. Jagiellońskiej do Pl. Kościuszki w Bytomiu (zadanie nr 6), Modernizacja przejazdu przez ul. Zabrzańską w rejonie HKS Stal Bobrek w Bytomiu (zadanie nr 44), Modernizacja torowiska w ul. Bytomskiej od ul. Chrobrego do ul. Drzymały w Zabrzu (zadanie nr 49)” w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Załączniki

» Ogłoszenie o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-08-30
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-08-30
» Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy - zadanie 5a dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-08-30
» Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy - zadanie nr 6 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-08-30
» Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy - zadanie nr 44 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-08-30
» Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy - zadanie nr 49 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-08-30
» Przedmiar dodatkowe prace - zadanie 5a dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-08-31
» Przedmiar robót - zadanie 6 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-08-31
» Przedmiar dodatkowe prace - zadanie 6 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-08-31
» Przedmiar robór - zadanie 44 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-08-31
» Przedmiar dodatkowe prace - zadanie 44 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-08-31
» Przedmiar robót - zadanie 49 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-08-31
» Przedmiar dodatkowe prace - zadanie 49 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-08-31
» Odpowiedzi na pytania wykonawców dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-09-13
» Odpowiedzi na pytania wykonawców2 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-09-19
» Projekt Budowlany i Wykonawczy - zadanie nr 44 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-09-19
» STWIORB - zadanie 5a dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-09-19
» Odpowiedzi na pytania wykonawców3 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-09-24
» Odpowiedzi na pytania wykonawców4 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-09-28
» Odpowiedzi na pytania wykonawców5 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-09-28
» Przedmiar robót elektroenergetyka Zadanie 5a dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-09-28
» Przedmiar robót teletechnika Zadanie 5a dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-09-28
» Modyfikacja SIWZ - Projekt Wykonawczy Teletechnika zadanie 5a_rysunki dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-10-04
» Modyfikacja SIWZ - Projekt Wykonawczy zadanie 49 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-10-04
» Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-10-04
» Przedłużenie terminu składania ofert i modyfikacja SIWZ dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-10-04
» Odpowiedzi na pytania wykonawców 6 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-10-05
» Odpowiedzi na pytania wykonawców7 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-10-08
» Odpowiedzi na pytania wykonawców8 dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-10-12
» Infromacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2012-11-22
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodano przez: Joanna Urych, dnia: 2013-03-15

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 30.08.2012
  • Data ostatniej modyfikacji: 10.12.2012
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies